تبلیغات
بنکه ی بیر - لا اله ال الله برنامه زندگی است
 
بنکه ی بیر
یکشنبه 26 آبان 1387 :: نویسنده : بنکه ی بیر

لا اله الا الله برنامه زندگی است

مختص بودن عبودّیت به خدا، بخشی از نخستین رکن عقیده اسلامی است که در شهادت دادن به (( لا اله الاّ الله )) تجسم پیدا کرده است و اخذ رهنمود از پیامبر ( ص ) نیز در مورد کیفیت این عبودیت، بخش دوم آن را تشکیل می دهد که در اقرار به (( محمّد رسول الله )) متبلور است.

تنها در قلب مؤمن مسلمان هر دو این رکن می تواند تجسم پیدا کند. چون سایر اصول ایمان و ارکان اسلام همه به مقتضای همین قاعده و زیر بن شکل می گیرند. از این رو ایمان به (( ملائکه )) و (( کتابهای الهی )) و (( پیامبران )) و (( روزآخرت )) و ((قدر خیر و شر )) و همچنین (( نماز و زکات و روزه و حج )) و حتی (( حدود و تعزیرات و حلال و حرام و معاملات و تشریعات )) و (( رهنمودهای اسلامی )) همگی بر روری شالوده عبودیت محض خداوند پی ریزی می شوند. چنان که تنها مرجع معتبر در تمام موارد هم دستوراتی است که پیامبر خدا ( ص ) از جانب خداوند به ما ابلاغ نموده اند و اصولاً جامعه اسلامی جامعه ای است که این قواعد و مقتضیات آن بدون هیچ کم و کاستی در آن متبلور گردد. چون در غیر این صورت، جامعه ای اسلامی به شمار نخواهد آمد.

نبابراین، گواهی دادن ((لا اله الاّ الله )) و (( محمّد رسول الله ))، شالوده یک برنامه کامل است که تما ابعاد زندگی امت مسلمان بر روی آن ساخته و پرداخته می شود. لذا تا وقتی این شالوده استوار نگردد، چنین حیاتی شکل نمی گیرد و چنانکه و چنانچه بر روی شالوده ای دیگر و یا براساس چند شالوده بیگانه ساخته بشود، اصولاً یکزندگی اسلامی نخواهد بود: 

لا اله الا الله برنامه زندگی است

مختص بودن عبودّیت به خدا، بخشی از نخستین رکن عقیده اسلامی است که در شهادت دادن به (( لا اله الاّ الله )) تجسم پیدا کرده است و اخذ رهنمود از پیامبر ( ص ) نیز در مورد کیفیت این عبودیت، بخش دوم آن را تشکیل می دهد که در اقرار به (( محمّد رسول الله )) متبلور است.

تنها در قلب مؤمن مسلمان هر دو این رکن می تواند تجسم پیدا کند. چون سایر اصول ایمان و ارکان اسلام همه به مقتضای همین قاعده و زیر بن شکل می گیرند. از این رو ایمان به (( ملائکه )) و (( کتابهای الهی )) و (( پیامبران )) و (( روزآخرت )) و ((قدر خیر و شر )) و همچنین (( نماز و زکات و روزه و حج )) و حتی (( حدود و تعزیرات و حلال و حرام و معاملات و تشریعات )) و (( رهنمودهای اسلامی )) همگی بر روری شالوده عبودیت محض خداوند پی ریزی می شوند. چنان که تنها مرجع معتبر در تمام موارد هم دستوراتی است که پیامبر خدا ( ص ) از جانب خداوند به ما ابلاغ نموده اند و اصولاً جامعه اسلامی جامعه ای است که این قواعد و مقتضیات آن بدون هیچ کم و کاستی در آن متبلور گردد. چون در غیر این صورت، جامعه ای اسلامی به شمار نخواهد آمد.

نبابراین، گواهی دادن ((لا اله الاّ الله )) و (( محمّد رسول الله ))، شالوده یک برنامه کامل است که تما ابعاد زندگی امت مسلمان بر روی آن ساخته و پرداخته می شود. لذا تا وقتی این شالوده استوار نگردد، چنین حیاتی شکل نمی گیرد و چنانکه و چنانچه بر روی شالوده ای دیگر و یا براساس چند شالوده بیگانه ساخته بشود، اصولاً یکزندگی اسلامی نخواهد بود: 

( إن الحکم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إیاه ذلک الدین القیم ) ( یوسف آیه 40 ) (( تنها خداوند حق دارد (( حکم )) بکند. او فرمان داده است که جز خود او را عبادت نکنید. (( دینی )) که ( زندگی را ) استواری می دهد، همین است )).

( من یطع رسول فقد أطاع الله )- ( نساء : 80 ) (( هر کس پیامبر اطاعت کند، خدارا اطاعت کرده است )).

از همین بیانات کوتاه و کلّی و قاطع می توانیم بهر بگیریم از قضایای اساسی مطرح در حقیقت این دین و در حرکت واقعنگر آن، تعریفی دقیق بدست دهیم :

 اولاً به ما کمک می کند تا تعریفی دقیق از (( طبیعت جامعه اسلامی )) داشته باشیم . ثانیاً برای ارائه یک تعریف دقیق از (( بزنامه ایجاد جامعه اسلامی )) سود بخش است.   ثالثاً می توان از آن برای دستیابی به یک تعریف دقیق از (( برنامه اسلام در بر خورد باجوامع جاهلی )) سود برد.  رابعاً از آن می توان برای رسیدن به یک تعریف دقیق از (( برنامه اسلام در رویارویی با واقع زندگی بشر )) نیز استفاده کرد.

در حقیقت، قضیای بسیار مهم نیز در حرکتهای اسلامی قدیم و جدید، همین قضایا هستند.

اولین ویژگی طبیعت (( جامعه اسلامی )) آن است که تمامی امور این جامعه بر اساس قاعده عبودیت محض خداوند، پی ریزی می شود ... عبودیتی که اقرار به (( لا اله الا الله )) و (( محمد رسول الله )) آن را تجسم می بخشد و کیفیت آن را مشخص می کند.

همین عبودیت هم در بینش اعتقادی و در شعائر تعبدی و در شرائع قانونی به یکسان تجسم و نمود پیدا می کند :

لذا کسی که به وحدانیت خداوند معتقد نباشد، (( عبد )) او به حساب نمی آید:

( و قال الله لا تتخذوا الاهین اثنین انما هو اله واحد فایای فارهبون و له ما فی السماوات و الارض و له الدین واصبا افغیر الله تتقون ) ( نحل: 52-51 ) (( خداوند فرموده است که دو معبود را اختیار نکنید. چون خداوند یکی بیشتر نیست وتنها از من بترسید و هر چه در آسمانها و زمین است، مال خدا است و دین ناب و سرمدی و لاز الاطاعه متعلق به او می باشد. پس ( در این صورت ) آیا  جز خداوند پروای کس دیگری را نیز دارید؟ )).

کسی هم که شعائر تعبدی را برای فردی غیر از خداوند و یا توأم با خداوند بجای آورد، (( عبد )) او نخواهد بود:

(( قل : ان صلاتی و نسکی ومحیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین )) ( انعام: 163-162 ) (( بگو: نماز وقربانی و زندگی و مرگ من همه اش فقط به خاطر پروردگا جهانیان است که شریک وهمتایی ندارد. این به من امر شده ومن ( در میان امت خود ) اولین کسی هستم که مطیع و تسلیم خداوند گشته ام )).

کسی هم که قوانین را ازمنبع دیگری بجز خداوند و پیغام رسان او یعنی رسول خدا ( ص ) در یافت نماید، (( عبد )) مخلص خدا نیست:

(( ام لهم شرکاوا لهم من الدین ما لم یاذن به الله )) ( شوری: 21 ) (( یا اینکه همدستانی دارند که برای آنها ( فرازهایی ) از دین را تشریع کرده اند که خداوند تجویز نفرموده است ))

(( و ما ءاتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا )) ( حشر: 7) (( آنچه را پیامبر به شما فرمان می دهد، بپذیرید و آنچه را که بر شما نهی می کند، فروگذارید.))

جامعه اسلامی این چنین است ... یعنی جامعه ای است که که عبودیت خداوند در اعتقادات و بینش افراد آن و نیز در شعائر و عبادات و نظام اجتماعی و قوانین آنها تجسم پیدا می کند ... و اگر هر کدام از این جوانب بدین گونه موجود نباشند، خود اسلام هم از وجود ساقط می شود. چون اولین رکن آن که همان شهادت دادن به (لااله الاّ الله ) است، متروک می ماند.

گفتیم: عبودیت خداوند در (( بینش اعتقادی )) تجسم پیدا می کند ... اکنون بهتر است بگوییم بینش اعتقادی اسلام کدام است؟ .... بینشی است که در نتیجه فهم و دریافت حقایق عقیده از مصدر الهی آنها، در ادراک بشری بوجود می آید و انسان در پرتو آن، حقیقت پروردگار خود وحقیقت جهان – غیب و شهود- و حقیقت حیات و زندگانی – غیب و شهود- و حقیقت نفس خود یعنی خود انسان را در می یابد و با وظیفه و نوع ارتباط وتعامل خود با تمام این حقایق آشنا می شود. به طوری که با عبودیت خالصانه خود، با خداوند رابطه برقرار می کند و برای اینکه ارتباط خود با جهان هستی و قوانین آن و موجودات زنده و عوالم آنها و افراد نوع بشر و تشکیلات آن بتواند عبودیت خالصانه خود را در مقابلخداوند به تحقق برساند، اصول این رابطه را از دین خدا – و بدان سان که پیامبر خدا ( ص ) تبلیغ نموده است بر می گیرد و بدین ترتیب، بینش اعتقادی اسلام، تمام فعالیتهای حیات را شامل می گردد.

حال که مقرر است (( جامعه اسلامی )) چنین باشد، این جامعه چگونه بوجود می آید؟ و برنامه و راه ایجاد آن کدام است ؟

این جامعه، تنها وقتی بوجود می آید که جماعتی از انسانها پیدا بشوند و عبودیت خود را به طور کامل به خداوند اختصاص بدهند و عبودیت هیچ غیر خدایی را نپذیرند و چه در اعتقاد و جهان بینی و چه در عبادات و شعائر و چه در نظام و قوانین خود زیر بار عبودیت غیر خدا نروند و آنگاه تمام زندگی خود را عملاً براساس این عبودیت خالصانه، سازمان بدهند و درون خود را از اعتقاد به الوهیت هر غیر خدایی – در کنار خدا و یا بجای خدا – پاک سازند و شعائر خود را بخاطر رضای هیچ غیر خدایی – در کنار خدا و یا بجای خدا انجام ندهند و قوانین خود را از هیچ غیر خدایی – در کنار خدا و یا بجای خدا- برنگیرند.

در این صورت – و تنها در این صورت- است که این جماعت، مسلمان و جامعه ای که بنیاد نهاده اند، اسلامی خواهد بود. لذا تا وقتی عده ای از انسانها – به ترتیبی که بیان شد- عبودیت خود را به خدا اختصاص ندهند، نمی توان آنان را مسلمان نامید و تا وقتی زندگی خود را بر اساس این قاعده سارماندهی نکنند، جامعه اشان اسلامی نخواهد بود. چون نخستین زیر بنای اسلام و جامعه اسلامی یعنی همان دو بخش شهادت دادن (( لا اله الا الله و محمد رسول الله ))، به تحقق نمی رسد .

بنابراین  قبل از اندیشیدن درباره برپا کردن نظام اجتماعی اسلام و ایجاد جامعه ای اسلامی برپایه این نظام، باید دل و درون افراد از عبودیت غیر خدا- در تمام شکلهایی که ذکر کردیم- پاکسازی شود و افرادی که به این ترتیب درونشان از عبودیت غیر خدا پاک می شود، به صورت جماعتی مسلمان گردهم آیند ... چون جامعه اسلامی از همین جماعت که دل ودرون افراد آن از از عبودیت غیر خدا در اعتقاد و عبادت و شریعت، زدوده شده است، تشکیل می گردد و کسی بخواهد در این جامعه مطابق با عقیده و عبادت و شریعت آن که نموداری از عبودیت خالصانه خداوند و یا همان اقرار به (( لا اله الا الله و محمد رسول الله )) است زندگی بکند، در سلک این جامعه در خواهد آمد.

منبع : نا شر : نشر احسان " نشانه های راه "  سید قطب متر جم : محمودی، محمود (109 الی 115

 

 

 

نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 28 فروردین 1396 01:31 ب.ظ
I am really enjoying the theme/design of your website.
Do you ever run into any browser compatibility problems?
A small number of my blog readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
Do you have any solutions to help fix this issue?
سه شنبه 15 فروردین 1396 07:35 ق.ظ
For the reason that the admin of this web page is working, no uncertainty
very shortly it will be famous, due to its quality
contents.
یکشنبه 26 آبان 1387 10:07 ب.ظ
پر طرفدارترین نرم افزار چند ماه اخیر.......تنها با خواندن متن، آن را تایپ نمایید
ویژگی های این نرم افزار رو مطالعه کنید حتما خواهید خرید چون در هر صورت برای همه لازم میشه. باورکنید. شما بخونید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکرآمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :