تبلیغات
بنکه ی بیر - زبان آوایی كه با آن می توان ارتباط بر قرار كرد
 
بنکه ی بیر

زبان آوایی که با آن می توان ارتباط برقرار کرد

نیازهای انسان به همدیگر در آغازین روزهای شروع زندگی بر روی این کره خاکی آنها را به هم زیستی و زندگی اجتماعی وادار کرد.

لزوم ایجاد رابطه و برقراری آن در کنار هم زیستی منجر به کشف انواع وسایل ارتباطی شد که اولین ساده ترین و مؤثر آنها زبان می باشد با گذر زمان و گسترش هسته ی اولیه ی جامعه بشری و منشعب شدن جوامع گـوناگون از آن پدیده ی زبان هم به تبع این تحولات دچار تغییر و دگرگون شد و پس از مدت زمانی هر جامعه زبان خالص خود را یافت و زبان از حالت وسیله ی ارتباطی محض خارج شد و به نمادی برای شناسنامه ی افراد بدل گشت ،

زبان آوایی که با آن می توان ارتباط برقرار کرد

نیازهای انسان به همدیگر در آغازین روزهای شروع زندگی بر روی این کره خاکی آنها را به هم زیستی و زندگی اجتماعی وادار کرد.

لزوم ایجاد رابطه و برقراری آن در کنار هم زیستی منجر به کشف انواع وسایل ارتباطی شد که اولین ساده ترین و مؤثر آنها زبان می باشد با گذر زمان و گسترش هسته ی اولیه ی جامعه بشری و منشعب شدن جوامع گـوناگون از آن پدیده ی زبان هم به تبع این تحولات دچار تغییر و دگرگون شد و پس از مدت زمانی هر جامعه زبان خالص خود را یافت و زبان از حالت وسیله ی ارتباطی محض خارج شد و به نمادی برای شناسنامه ی افراد بدل گشت ، آری ، زبان به سرعت بار هویتی به خود گرفت بدین معنی که هویت هر قوم را می شد از زبان آن قوم تشخیص داد . همین بار هویت زبان بود که اندیشمندان هر قوم را وادار داشت که برای تعریف هویت خود از زبان استفاده کنند و آثاری را با استفاده از آن هم چون شعر و چیزهای دیگری که در دایره ی ادبیات تعریف می شوند به وجود آوردند . اما زبان همیشه این روند طبیعی را طی نکرد بلکه در طول زمان عوامل زیادی بوده اند که زبان ناچار به متأثر شدن از آنها شده است : با گسترش و توسعه جامعه بشری فاصله ی این جوامع به سرعت رو به کاهش نهاد و به تدریج شهرها و روستاهای بسیار به فاصله ی بسیار کمی در کنار هم قرار گرفتند نیازها و غرایز جمعی گرایان بشر وی را وادار به تعادل با هم نمود این تعامل با هم نیاز را به نزدیک کردن زبان ها به هم را فراهم آورد به تدریج این دو زبان با هم گاهی آنقدر ادغام شدند که به یک زبان بدل گشتند با اندکی تفاوت گویش با تشکیل متمرکز بشری و تعریف مرزهای هم چون دولت و استان و ... . تأثیرات زبان ها از هم شدت بیشتری گرفت و معمولاً زبان قبیله ی حاکم به عنوان زبان رسمی وارد حریم سایر زبان اقلیتهای جامعه شد . اهمیت زبان بسته به دیدگاههای فلسفی ایدئولوژیک تغییر می کند ، ناسیونالیزم را یکی از ارکان به وجود آمدن ملت و زیربنای تشکیل اجتماع می داند ، هیچ ملتی در بدون زبان نبوده و نیست و نخواهد بود . عقب مانده ترین تیره ها و اقوام جهان ، ساکنان دور افتاده ترین جنگلها و بیابان های آفریقا و اقیانوسیه تا مترقی بودن ملل جهان دارای زبان هستند . زبان ملت چون ماهی و آب است که هیچ کدام بدون دیگری معنا ندارند و زبان ملی حیات پر جوش و خروش در کالبد ملت خود می دمد و قلب هر ملتی به عشق زبان ملی آن می تپد . حیات ملت نیز خود را در چهار چوب سر گذشت داستان ما اسطوره و تاریخی می بیند که به زبان نیاکان آفریده شده و سینه به سینه منتقل گشته است . البته برخی رویدادهای حیاتی اجتماعی ملت کُرد نشان داده است که زبان را نمی توان تنها شرط ملت بودن و کُرد بودن دانست ، بلکه این حس مشترک ملی است که به کردها هویت می بخشد ، هزاران کرد در شمال کردستان جان خود را در راه آرمان های ملت کرد از دست داده اند بدون آنکه حتی یک کلمه از زبان مادری خود بدانند در عین حال هستند کسان دیگر که بسیار خوب به زبان کردی تکلم می کنند اما علیه هم زبانان خود و میهن خود به دشمنی بر خواسته اند . در فلسفه مارکسیسم ، زبان ملی ، اهمیتی را که ناسیونالیسم برای آن قائل است از دست می دهد . مارکسیست ها چون از دیدگاه ماتریالیستی به جهان می نگرند و اقتصاد را زیر بنا می دانند ، از همین دیدگاه نیز به جامعه بشری می نگرند . از دیدگاه مارکسیسم انسان حیوان اقتصادی است ، پس فاکتور اساسی به وجود آمدن ملت و ریشه اجتماع ، اقتصادی است . از دیدگاه اسلام نیز ، زبان در حیات ملل روی زمین ، نقش اساسی ندارد ، بلکه عامل محوری ، اعتقاد به خداوند و اصل توحید است ولی به تنوع زبان و نوع فرهنگ به دیده احترام و نشانه ای از حکمت خداوند می نگرد . مارکسیسم از دیدگاه اینتر ناسیونالیستی تمام ملل جهان را به یک چشم می نگرد و اسلام نیز از دیدگاه توحیدی نگاهی واحد به جهانیان دارد پس نگاه مارکسیسم و اسلام ، از کل به جزء و دیدگاه ناسیونالیسم در نقطه مقابل آن دو , از جزء به کل است . دیدگاه ویژه اسلام و مارکسیسم تأثیری چنان بر زبان ملی نهاده است که در کشورهایی با این سیستم حکومتی چند اقلیت ملی ، خلق و ملت باید در کنار یکدیگر زندگی و یک زبان را به عنوان زبان رسمی بپذیرند . در این سیستمها زبان  رسمی زبان درجه اول و زبان ملل تحت حاکمیت در درجه دوم اهمیت قرار دارد . در پاره ای کشورهای دیگر تأسیس دولتی مبتنی بر شعائر مذهبی ، زبان دینی را شانه به شانه زبان ملی ارتقا می دهد ، مثال بارز در این مورد کشور ایران است که متعاقب انقلاب سال 1979 رهبران ایران زبان عربی را به عنوان یک زبان اصلی رسمیت بخشیده تدریس آن را در کلیه مقاطع تحصیلی اجباری نموده اند . اهمیت زبان بیشتر در حیات روزانه آشکار می شود چون زبان عاملی است که انسان را به اجتماع پیوند می دهد . انسان تنها به واسطه زبان است که با جامعه خود پیوند می –یابد و افکار ، احساسات و عواطف خود را اجتماعی که در آن زندگی می کند انتقال می دهد . زبان وسیله ی ارتباط یک ملت با سایر ملل جهان نیز هست . حکومتهای مختلف جهان با استفاده از عامل زبان به همکاری فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و ... می پردازند . در یک کلام ، اگر زبان نبود تفاوتی میان انسان و حیوان وجود نمی داشت . بی-گمان تمامی ملل جهان در درجه اول بر اساس زبان خود شناخته می شوند . ملت بدون زبان ملی ، فاقد هویت است . ماموستا هه ژار  می فرماید : قباله بودن و ماندن تمام خلق ها در روی زمین ، زبان است اگر زبان از بین برود بودن و ماندن نیز از میان خواهد رفت . در جایی دیگر استاد خال در اهمیت زبان می گوید اجتماعی که فاقد زبان و فرهنگ است ، زیر گامهای ملل دیگر له خواهد شد . اما ملتی که صاحب زبان و فرهنگ است ، حتی اگر اسیر هم باشد باز هم یک ملت است و در حرکت به سوی قلل انسانیت ، سرانجام به ملل دیگر خواهد پیوست با مرگ هزاران نفر ، یک ملت نخواهد مرد اما با مرگ زبان ، ریشه حیاتی ملی خشکیده و شیرازه ملت از هم خواهد پاشید . اگر با چشمانی تیز بین به تماشای سرگذشت و تاریخ خلق های گذشته بنگریم متوجه ملتهای بزرگی خواهیم شد که از تمام ابعاد سیاسی اجتماعی به بالندگی رسیده و حماسه ها آفریده و به تکامل رسیده اند اما در اثر چرخش روزگار و تنها به دلیل از بین رفتن زبان هویت آنها نیز از میان رفته است ، تنها در صفحاتی از تاریخ کهن ، نامی از آنها باقی مانده است . بنابراین بقای زبان ضامن بقای ملت است . پس به جرأت می توان گفت زبان برای یک ملت از هر دژی مستحکم تر است ، چون قلعه را می توان فتح کرد اما دژ زبان تسخیر ناپذیر است ، یکی از مهم ترین ویژگیهای هر زبان آن است ، که می توان با استناد به ادب ، فرهنگ و زبان ملی ریشه تاریخی هر ملت را در خانه خواستگاه جغرافیای آن شناخت و به صدور شناسنامه آن ملت مبادرت نمود . با شناسایی زبان کهن ساکنان یک منطقه ، بررسی فونتیک ، دستور زبان  و کلمات مشترک و مقایسه آن با زبان ملل همسایه ، می توان به تاریخ کهن یک ملت دست یافت . البته باید آکادمی های زبان شناسی کردی نخست به تحقیق علمی در مورد خاستگاه و پیدایش ملت کرد بپردازند .

دوم : تاریخ پیدایش زبان کردی ، عوامل مؤثر بر آن ، سیر تحول زبانی و مراحل تکامل آن را به دقت بررسی کنند به همین خاطر باید ادبیات فولکلور کُردی را به بهترین وجد ممکن تجویز و تحلیل نمود به عنوان مثال اگر بتوانیم زبان کردی امروز را به مقایسه گذاریم تا وجوه اشتراک آنها به طور کامل تعیین شود ، آنگاه می توانیم بگوییم مادها اجداد کردهای امروزی هستند . یعنی با استفاده از عامل زبان به ریشه های تاریخی ملت کُرد دست یافته ایم متأسفانه شاهد هستیم که برخی از روشنفکران کرد ، غیر مسئولانه ادعاهای می کنند که بر خلاف هدف آنهاست . در بسیاری موارد با کم اهمیت نشان دادن عامل زبان ،تنها بر اهداف سیاسی خود تکیه می کنند ، غافل از این که زبان خود عامل یکپارچگی است . آنها فراموش کرده اند هر ملتی با زبان شناخته می شود یک کرد را از این رو بدین نام می خوانند که از پدر و مادر کرد زاییده شده و به زبان کردی سخن می گوید یک فرد را در اولین مرحله به واسطه زبان ملی از ترک ، عرب ، روس ، انگلیسی و ... متمایز می کنند آنگاه به سایر ویژگی های ملی می پردازند از نظرگاه مذهبی نیز کرد مسلمان را بر اساس ویژگی های زبانی از یک مسلمان عرب یا ترک یا فارس تمییز می دهیم . از این رو گفته می شود ملل اسلامی در کنار یکدیگر امت اسلامی را به وجود می آورند . هم چنین کشاورز ، کارگر ، سرمایه دار و... هر ملت دارای یک زبان مشترک هستند . زبان یک هویت ملی است . زبان تمام طبقات اجتماع ، زبان مشترک ملت با تمام تقسیمات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آن است هرگز نشنیده ایم کسی یا گروهی از اصطلاح « زبان کردی کشاورز یا زبان کردی طبقه سرمایه دار » استفاده کنند ، بنابراین خصایل ملی هرگز در قالب تنگ طبقاتی نخواهد گنجید و زبان نیز به دلیل ویژگی های ملی آن خصوصیت مشترک تمام گروههای اجتماعی و فراتر از حصار های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است . هر ملت که نسبت به پاسداری از زبان خود ، بی اعتنا بماند و در جهت اعتلای فرهنگ ملی کوشش نکند ، رفته رفته رو به تباهی رفته و در نهایت زوال پیدا می کند ملتی که حافظ زبان ملی خود باشد به اسیری می ماند که کلید بازداشتگاه در جیب خود او است و هر زمان بخواهد به وسیله این کلید درِ بازداشتگاه را گشوده ، خود را رها می کند ملت بی فرهنگ و زبان نیز چون اسیری است که کلید رهایی او در دست دشمنانش است . بنابراین در برابر دشمن زانو زده به تدریج ذوب می شود ، از این رو یک ملت از میان نخواهد رفت ، مگر آنکه زبان آن رو به نابودی رود . برای ملت کرد که تحت ترکها و عربها است .«خود شبیه سازی » و فراموش کردن زبان مادری به معنای مرگ ملی خواهد بود . بسیاری از ملتهای مستقل در شرایط سلطه ذوب شده اند فینیقیهای سوریه و لبنان ، مصر ، سیاهان  سودان ، بسیاری از ملل آفریقای بربر در الجزایر و مراکش ایرانیان مدائن و هزاران خانوار کُرد در عراق و سوریه که با از دست دادن هویت خود از اعراب عرب تر شدند مثالهای روشنی ار ملل هویت باخته و ذوب شد در ملیت گروه حاکم هستند . مثالی دیگری از این دست کشور مراکش است این کشورهای عربی که با ساکنان بومی به زودی در برابر موج تعریبی که در نهایت به عربی شدن مغرب انجامید . در نقطه مقابل این موضوع سرزمین اسپانیا مظهر صیانت از زبان ملی و بالطبع هویت ملی بود ، آندلس بیش از هفت قرن به عنوان بخشی از امپراتوری اسلامی زیر نفوذ همه جانبه اعراب قرار داشت و ساکنان آن نیز به عربی سخن می گفتند اما اهالی آندلس زبان عربی را با اکراه پذیرفته و زبان ملی آنها در خانه و اجتماعات محلی ، زبان مادری خودشان بود . اینان هیچگاه به سلطه زبان عربی گردن ننهادند و از همین جا بود که به محض بیرون راندن اعراب از اسپانیا تمدن عربی نیز از آن دیار رخت بربست . مثال دیگری از سیاستهای گروه مسلط در تحمیل زبان ، به حاکمیت انگلیسی بر هنگ کنگ باز می گردد سلطه این کشور بر بندر هنگ کنگ در سال 1841 آغاز شد . از روز ورود انگلیسی ها به هنگ کنگ سیاست تحمیل زبان انگلیسی ، به ساکنان با تدریس اجباری این زبان در مدارس آموزشگاهها و مراکز آموزش عالی آغاز شد . زبان کلونیالیزم بریتانیا به آرامی وارد زندگی اهالی هنگ کنگ شد به تدریج در تمامی لایه های اجتماعی این بندر نفوذ کرد. این تأثیر چنان ژرف شد که زبان چینی زبان بومی هنگ کنگ در خطر زوال قرار گرفت و تنها پایان سلطه 156 ساله بریتانیا و سلطه مجدد جمهوری خلق چین بر این بندر بود که مانع از زوال زبان چینی در هنگ کنگ شد هر ملتی که پاسدار زبان و ادبیات ملی خود باشد ملتی زنده محسوب می شود . ملت زنده نیز حتی در صورت فقدان آزادی هر گرفتاری در زیر تهاجم و زبان فرهنگهای دیگر از خطر نابودی دسته است . برای ملتی چون کرد پاسداری از زبان کردی ، جمع آوری لغات و اصطلاحات ، آموزش زبان کردی تنها وسیله زنده نگه داشتن کرد است نباید فراموش کرد که یک ملت زنده تنه با زبان ملی زنده نخواهد ماند . اینها مطالب کوتاه و نمونه ای از بحث بُعد فرهنگی بود ضرورت حفظ زبان از دیگر ابعادی هم قابل بررسی است که در اینجا نمی گنجد . در پایان می گوییم راه عاقلانه برای تماشای وحدت ، بُریدن تمام شاخه های درخت نیست تا به تنه واحد برسیم بلکه راه عاقلانه تر و زیباتر این است که با گسترش دید خود به همه شاخه های درخت آنها را از ریشه واحدی ببینیم .

منابع : کتاب زبان شناسی تاریخ کردستان

 

نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:24 ق.ظ

Whoa a good deal of valuable facts.
cialis professional yohimbe generic for cialis cialis e hiv cialis cuantos mg hay only now cialis for sale in us cialis generika in deutschland kaufen cialis pas cher paris cialis australia org buying cialis in colombia buy brand cialis cheap
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:57 ق.ظ

You actually suggested it perfectly.
generic low dose cialis price cialis best achat cialis en suisse cialis baratos compran uk cialis generico cialis venta a domicilio brand cialis nl cialis generic tadalafil buy 200 cialis coupon get cheap cialis
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:01 ق.ظ

Appreciate it! Ample postings!

pharmacy viagra buy viagra safely buy viagra without presc viagra buy viagra pharmacy viagra levitra viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra viagra no pres sildenafil age to buy viagra buy viagra online uk
شنبه 4 فروردین 1397 08:25 ب.ظ

Regards, Excellent stuff.
cialis generique buy online cialis 5mg we like it safe cheap cialis cialis great britain cost of cialis cvs cialis 5 mg schweiz buying cialis in colombia cialis en mexico precio safe dosage for cialis safe site to buy cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 07:15 ق.ظ

Amazing quite a lot of valuable tips!
cuanto cuesta cialis yaho we like it cialis soft gel buy brand cialis cheap how to buy cialis online usa sublingual cialis online achat cialis en itali cialis generic tadalafil buy cialis patentablauf in deutschland cialis billig cialis online
جمعه 17 آذر 1396 06:40 ق.ظ
I do not even know the way I ended up right here, however I thought this
submit used to be good. I don't recognise who you
are but certainly you are going to a well-known blogger if
you happen to aren't already. Cheers!
جمعه 17 آذر 1396 06:25 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've truly enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write
again very soon!
جمعه 17 آذر 1396 05:07 ق.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you
wrote the book in it or something. I think that you can do
with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is magnificent blog.
A fantastic read. I'll definitely be back.
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:27 ب.ظ
I really like reading a post that will make men and women think.
Also, thank you for allowing for me to comment!
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:14 ب.ظ
Useful information. Lucky me I discovered your
site by chance, and I am stunned why this accident did not took place in advance!

I bookmarked it.
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:13 ب.ظ
Excellent blog here! Also your site a lot up
fast! What host are you the usage of? Can I am getting your associate hyperlink in your host?
I desire my site loaded up as quickly as yours lol
سه شنبه 28 شهریور 1396 06:45 ق.ظ
It's amazing designed for me to have a site, which is good for my
experience. thanks admin
جمعه 17 شهریور 1396 03:10 ب.ظ
Hey there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
HTML. I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted
to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:32 ب.ظ
Great items from you, man. I've bear in mind your stuff prior to and you're just extremely fantastic.

I really like what you've obtained right here,
really like what you're saying and the way in which during which
you are saying it. You make it enjoyable and you still take care of to stay it sensible.
I cant wait to learn far more from you. That is really a tremendous site.
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:06 ق.ظ
This paragraph is really a pleasant one it helps new web visitors, who are wishing
in favor of blogging.
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:39 ب.ظ
If some one wishes to be updated with newest technologies therefore he must be pay a
quick visit this web page and be up to date everyday.
شنبه 7 مرداد 1396 02:58 ب.ظ
You can certainly see your expertise in the work you write.
The world hopes for even more passionate writers such as you who aren't
afraid to say how they believe. At all times follow your heart.
شنبه 7 مرداد 1396 12:00 ق.ظ
always i used to read smaller posts which also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading now.
دوشنبه 5 تیر 1396 12:28 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا واقعا کار خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما
در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای
while. من این کردم مشکل خود را با جهش
در منطق و شما ممکن است را سادگی به
پر همه کسانی شکاف. که شما که می توانید
انجام من می قطعا بود در گم.
یکشنبه 4 تیر 1396 10:35 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب ابتدا آیا واقعا نشستن
درست با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما
قادر به من مؤمن اما فقط برای while.

من هنوز کردم مشکل خود را با جهش
در مفروضات و شما خواهد را سادگی به پر
کسانی که شکاف. در صورتی که شما که می توانید انجام من می بدون شک تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:02 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but,
I'd like to send you an e-mail. I've got some ideas for your blog
you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to
seeing it develop over time.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 10:23 ب.ظ
Very good site you have here but I was wondering
if you knew of any user discussion forums that cover
the same topics discussed here? I'd really love to be a part of group where
I can get comments from other experienced people that share the same interest.

If you have any suggestions, please let me know.
Thanks!
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:17 ق.ظ
Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday.
It's always exciting to read content from other authors and use something from
their sites.
سه شنبه 15 فروردین 1396 10:38 ق.ظ
Asking questions are really good thing if you are not understanding anything entirely, but this post presents good understanding yet.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :