تبلیغات
بنکه ی بیر - چگونه مردم از اسلام نفرت پیدا می‌کنند
 
بنکه ی بیر

چگونه مردم از اسلام نفرت پیدا می‌کنند 

د.یوسف قرضاوی

از نشانه‌های مطلوب در دعوت، استدراج در دعوت و تعلیم مردم می‌باشد. داعیان از انسانی که تازه به اسلام گرویده است چیزی را از مسلمانی که در اسلام متولد شده و در اسلام نشأت گرفته و در آغوش اسلام تربیت شده و فرهنگ اسلامی و آموزش را از خانواده ‌و مجتمعش به ارث برده است نمی‌خواهند. و بخاطر این، اشتباه است از کسی که تازه وارد اسلام شده است بخواهیم همه فرایض و سنتها را انجام دهد و در همه مسایل محرمات و شبهات و مکروهات همانند اینکه بر مسلمانی ملتزم که در کارهای خیر ترقی کرده و برای مردم اسوه شده است سخت می‌گیریم بر آن نیز سخت بگیریم. و این عیب بر برادرانم در ژاپن گرفته شد وقتی آنان کسانی را که تازه به اسلام مشرف شده بودند تعلیم می‌دادند و با تفصیل دادن احکام و مشغول کردن آنان به انجام واجبات و سنتها بر آنان سخت می‌گرفتند حتی به من گفتند که اسلام در ژاپن منتشر نمی‌شود چون مردم ژاپن می‌گویند دین شما تکالیف زیادی دارد. به آنان گفتم شما سبب این امر شده‌اید! چون روش شما در تعلیم، بیزاری و نفرت می‌آورد و مژده نمی‌دهد. آنچه لازم است بر کسانی که تعلیم تازه واردان اسلام را می‌دهند این است که در امور بر فرایض اساسی اسلامی تاکید کنند و در منهیات تنها به محرمات قطعی و نه به شبهات و مکروهات بپردازند. 

چگونه مردم از اسلام نفرت پیدا می‌کنند 

د.یوسف قرضاوی

از نشانه‌های مطلوب در دعوت، استدراج در دعوت و تعلیم مردم می‌باشد. داعیان از انسانی که تازه به اسلام گرویده است چیزی را از مسلمانی که در اسلام متولد شده و در اسلام نشأت گرفته و در آغوش اسلام تربیت شده و فرهنگ اسلامی و آموزش را از خانواده ‌و مجتمعش به ارث برده است نمی‌خواهند. و بخاطر این، اشتباه است از کسی که تازه وارد اسلام شده است بخواهیم همه فرایض و سنتها را انجام دهد و در همه مسایل محرمات و شبهات و مکروهات همانند اینکه بر مسلمانی ملتزم که در کارهای خیر ترقی کرده و برای مردم اسوه شده است سخت می‌گیریم بر آن نیز سخت بگیریم. و این عیب بر برادرانم در ژاپن گرفته شد وقتی آنان کسانی را که تازه به اسلام مشرف شده بودند تعلیم می‌دادند و با تفصیل دادن احکام و مشغول کردن آنان به انجام واجبات و سنتها بر آنان سخت می‌گرفتند حتی به من گفتند که اسلام در ژاپن منتشر نمی‌شود چون مردم ژاپن می‌گویند دین شما تکالیف زیادی دارد. به آنان گفتم شما سبب این امر شده‌اید! چون روش شما در تعلیم، بیزاری و نفرت می‌آورد و مژده نمی‌دهد. آنچه لازم است بر کسانی که تعلیم تازه واردان اسلام را می‌دهند این است که در امور بر فرایض اساسی اسلامی تاکید کنند و در منهیات تنها به محرمات قطعی و نه به شبهات و مکروهات بپردازند. 

بلکه من می‌گویم اولاً باید در اجتناب از کبائر اکتفا شود چون گناهان صغیره با نمازهای پنجگانه و نماز جمعه و روزه و زنده‌داری رمضان برطرف می‌شود همان‌طورکه در حدیث صحیح آمده است که:« الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما بینهن إذا اجتنبت الكبائر » رواه مسلم عن ابی هریرة

پیغمبر می‌فرماید: نمازهای پنجگانه و نماز جمعه تا جمعه دیگر و رمضان تا رمضان دیگر گناهان ما بین آنها را پاک می‌کنند اگر انسان از کبائر اجتناب کند.

و در حدیث صحیحین آمده « أرأیتم لو أن نهرًا بباب أحدكم یغتسل فیه كل یوم خمس مرات، فهل یبقى على بدنه من درنه شیء؟ فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو الله بهن الخطایا »

رسول میفرماید: ( آیا اگر در درگاه یکی از شما جوی آبی باشد در روز پنج بار در آن غسل کند، چیزی از چرک بر بدنش باقی می‌ماند؟ و این هم، مانند نمازهای پنجگانه می‌باشد که خداوند گناهان را با آن پاک می‌کند. )

مراد از گناهان، گناهان صغیره می‌باشد چون گناهان کبیره هیچ چیز آنها را پاک نمی‌کند مگر توبه. و در کتاب خدا بر این تاکید شده‌است که می‌فرماید: « وأقم الصلاة طرفی النهار وزلفًا من اللیل إن الحسنات یذهبن السیئات» [هود: 114]

( و نماز را در اول و آخر روز و ساعات اول شب اقامه کن براستی حسنات گناهان را می‌راند و پاک می‌کند. )

و در صحیحین آمده است که: « من صام رمضان إیمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إیمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه »

( هر کسی که رمضان را با ایمان و حساب شده روزه بگیرد خدا از گناهانی که انجام داده می‌گذرد و کسی که رمضان را با ایمان و حساب شده قیام کند و زنده‌داری کند خدا از گناهانی که انجام داده می‌گذرد.)

و باز در صحیحین آمده است که: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما »

( انجام حج عمره تا حج عمره دیگر کفاره و پاک کننده گناهان بین آن دو می‌باشد. )

قرآن کریم اقرار کرده که با مجرد اجتناب از گناهان کبیره گناهان صغیره پاک می‌شود و این زمانی است که انسان از ترس خداوند از گناهان کبیره پرهیز کند و از روی دینداری باشد نه از ناتوانی، و توان انجام آن را نداشته باشد و حرص و میل به گناه داشته باشد و خداوند می‌فرماید:  "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم وندخلكم مدخلاً كریمًا" [النساء: 31].

( اگر شما از گناهان بزرگ آنچه که شما از آن نهی شده‌اید اجتناب کنید گناهان ریز و کوچک شما را برطرف می‌کنیم و می‌پوشانیم ما شما را به مکانی زیبا داخل می‌کنیم. )

و مثل با نرمی برخورد کردن در پیمان بستن بر سر [پایبندی به]اسلام و آسان گرفتن بر او: آسان گرفتن بر پیمان به وسیله‌ی توبه، وقتی انسان مدتی از عمرش را با گناه گذراند و سپس خدا قلب و سینه‌اش را برای توبه باز کرد و به راه راست هدایتش کرد واجب است با او به نرمی و آسانی رفتار کنیم فرض کنیم که تازه وارد اسلام شده و سبک‌ترین اعمال و آسانترین احکام را برایش تجویز کنیم تا پاهایش محکم شود و از زمین اصلاح و تقوا ریشه براند و بعد از این به او چیزی بعد از چیز دیگری را ترقی می‌دهیم و در واقع اوست که تلاش می‌کند ترقی کند و اگر در ابتدای کار به فرایض اکتفا شود او تلاش می‌کند سنتها و یا بعضی از سنتها را اضافه نماید و همانطور اگر از کبائر دوری کند تلاش می‌کند گناهان صغیره را هم به او اضافه کند و آنها را هم ترک نماید و در کارش نیز ترقی می‌کند و حتی از شبهات دور می‌ماند و کسی که از شبهات پرهیز کند براستی دینش و آبرویش را نگهداشته است.

این چنین این مسلمان را دعوت می‌کنیم که نفسش را عادت بدهد و با نفسش جهاد کند تا به وسیله آن از مقامی به مقام بالاتر ترقی کند تا زمانی که به درجه‌ی متقین- کسانی که شامل حدیث زیر شده‌اند- می‌رسد: 

"ولا یبلغ عبد درجة المتقین، حتى یدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس" رواه الترمذی. 

( هیچ بنده‌ای به درجه‌ی متقین نمی‌رسد مگر آنکه چیزهای که در مشکلی نیست را رها کند به خاطر ترس از افتادن در مسائلی که در آن مشکل و ناپسندی است.)

و براستی بی‌اندازه متأسّف شده‌ام که بعضی از برادران دعوتگر را یافتم که به کشورهایی که در آن ماده‌گرایی نزدیک به نیم قرن یا زیادتر است در آن رواج یافته است.و جوانها چه پسر و چه دختر در آن جو کافر و ملحد متولد شدند و هیچی از اسلام به آنان نرسیده و از اسلام دور شده‌اند و فرصتی برای آنان مهیا نشده که اسلام را بیاموزند و آنچه آنان به اسلام ربط می‌دهند فقط شهادتین و عاطفه ارثی می‌باشد و این برادران را دیدم که با آن مردمان از مواردی در مذهب که در آن اختلاف است شروع می‌کنند  و آنها را ملتزم می‌کنند که باید بر سر مذهب و راه آنها باشند و به آنها می‌گویند واجب است که ریش بگذارید و بر زنان است که نقاب بپوشند.

براستی از شما متنفّر و بیزارند

تلخ‌رویی و ترش‌رویی در تعامل با مردم از علت‌های تنفر و بیزاری است. براستی که اخلاق نیکو و نرمی و رفق و خوش‌رویی صاحب دعوت را نزد مردم محبوب می‌کند و آن داعی به مردم نزدیک می‌شود. برخلاف سخت‌گیری و ناراحتی و خشونت، مردم طاقت کسی را ندارند که این اخلاق را داشته باشد و این اخلاق، اخلاق طرد شده‌ای است و هیچ جاذبه‌ای ندارد مانند آنکه می‌بینیم و معلوم است. 

و قرآن نیز به طور واضح به آن اقرار می‌کند و خطاب به رسول اکرم (ص) می‌فرماید: "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًّا غلیظ القلب لانفضوا من حولك"

( رحمت خدا شامل شما شد که با نرمی برخورد کردی و اگر بدخو و دارای قلب سخت بودی کسی در اطراف تو نمی‌ماند.)

با وجود اینکه او از طرف خدا مرسل به سوی آنها بود و با وحی خدا تأیید شده بود و از طرف پروردگارش به او عصمت داده شده بود. و لکن انسان طبیعتی دارد که نمی‌تواند بدخویی و سخت‌گیری را تحمل کند و هر چند که آن شخص رسول معصوم باشد. پس این برای درس و عبرت کافی است.

بدون هیچ اغراقی رسول بهترین اخلاق را در بین مردم داشت و بیشترین نرمی و رفق را با مردم داشت و لطیف‌ترین مردم در معاشرت بود و بیشتر از هر کسی از بدی گذشت می‌کرد و با کسی که علیه او عمل می‌کرد و زیر پایش را خالی می‌کرد مدارا می‌کرد و خداوند در وصفش می‌فرماید: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رءوف رحیم" [التوبة: 128].

براستی پیامبری نزد شما آمد از خودتان و سختی و مشقت شما او را ناراحت می‌کند و حرص می‌دارد که شما گناه نکنید با مومنان مهربان و با گنهکاران با گذشت است. 

نشانه‌های زشتی چه در صورت و پوشش و شیوه راه رفتن، از چیزهایی که در طبع مردم و بخصوص معاصرین آنها ناپسند باشد از عوامل متنفر‌کننده می‌باشد بخاطر اینکه این شخص با هم عصرانش نا‌همگن است و در خارج از عصر خود زندگی می‌کند.

 و پیامبر خدا نسبت به اینکه ذوق و سلیقه‌ی اصحابش ترقی کند حریص بود، چه در موضع‌گیری و چه در ظاهر، همانطور که آنها را به ترقی درون سفارش می‌کرد. پیامبر خدا روزی به اصحابش گفت: "لا یدخل الجنة من كان فی قلبه مثقال ذرة من كبر"، فقال رجل: یا رسول الله، إنی رجل أولعت بالجمال فی كل شیء، حتى ما أحب أن یفوقنی أحد بشراك نعل. فهل هذا من الكبر؟ فقال صلى الله علیه وسلم: "إن الله جمیل یحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس".

( کسی که در قلبش ذره‌ای کبر داشته باشد داخل بهشت نمی‌شود و مردی گفت: ای رسول خدا من مردی هستم که به زیبایی در همه چیز عادت کرده‌ام، حتی دوست ندارم کسی بند کفشش از مال من بهتر و بالاتر باشد، آیا این تکبر است ؟ و رسول (ص)فرمود: خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. تکبر نپذیرفتن حق و تحقیر و خوار کردن مردم است.)

 و چه زیبا و راست است عبارت إن الله جمیل یحب الجمال.

صورت جذب کننده و صورت نفرت‌آور

تمام صور عبارتند از: صورت جذب‌کننده، صورت دور کننده و صورت بشارت دهنده و صورت بیزار کننده. و مهمتر از همه این صورتها، صورتی است که اسلام آن را به مردم توصیه کرده است.و ما به اندازه‌ی توانمان از صورت بشارت دهنده بحث خواهیم کرد.

در آنجا مردمانی هستند که اسلام را به گونه‌ای عرضه می‌کنند که پوستها از هول آن، به لرزه در می‌آید و پهلو و شانه‌ها، به لرزه در می‌آیند و دلها، از یادآوریش می‌ترسد و این اسلامی است که در عقیده فقط به لفظ و در عبادت به شکل و در روش به سلبیات و در فکر به سطح و در تفسیر به حروف و در فقه به ظاهر و آنچه در ظاهر زندگی است دعوت می‌کند. براستی این اسلامی است با چهره‌ای در هم کشیده، و اسلامی ترش‌رو و اخمو که در همه گرفتاریها غیر از سنگدلی در دعوت و خشونت در مجادله، سختگیر در معاملات و تندخویی در روش و اسلوب هیچی نمی‌داند.

و این اسلام همانند سنگ، جامد است که تعدد آراء، و تنوع اجتهادات را نمی‌شناسد، و اقرار نمی‌کند الا به یک رأی و جهت واحده، و رأی دیگران را نمی‌شنود و جهت دیگران را نمی‌بیند و هر یک از آنها تصور نمی‌کند که رأی درست او احتمال خطا و اشتباه داشته و رأی اشتباه شخصی غیر از او احتمال صواب و درستی داشته باشد بلکه تصور می‌کند رأی آنان صواب و درست است و احتمال خطا و اشتباه ندارد و رأی دیگران آن سخن خطا و اشتباه  است که احتمال صواب و درستی به هیچ وجه ندارد.

و این اسلامی است که به زن نگاهی همراه با شک و تردید می‌کند و این اسلام است که زن را به ماندن در خانه‌ دعوت می‌کند و از کار در بیرون و از شرکت در دعوت و زندگی اجتماعی و سیاسی محروم می‌کند. و زنی که در اجتماع نباشد و خبر از هیچ چیزی نداشته باشد و از علم و فرهنگ روز بی‌خبر باشد نمی‌داند چگونه فرزند را تربیت کند و غیر از خانه‌داری و آشپزی چیز دیگری ندارد که به فرزندانش عرضه کند.

و این اسلامی است که در توزیع ثروت، عدالت مقصودش نیست و در حکم بر قاعده شوری تاکید نمی‌کند و آزادگی ملت را بیان نمی‌کند و از غارتگران بزرگ که هر چه بُرده‌اند و جمع کرده‌اند سوال نمی‌کند و مردم را از چنگال دشمنان اجنبی و قدرتهای نابود کننده محافظت نمی‌کنند و یا از تسلیم کردن مسلمانان به قدرتهای صهیونی و توسعه طلب. و لکن مردم را مشغول کرده‌اند با: حکایت الفاط و فرعیات فقهی و جزئیات اختلافی در عبادات و معاملات که امکان نهایی شدن اختلاف در آن وجود ندارد. و این اسلامی است که در تحریم کردن توسعه می‌یابد حتی نزدیک است تمام زندگی مردم را حرام کنند و روان‌ترین سخن بر زبان داعیانش و قلم کاتبانش کلمه‌ی "حرام" است.

 براستی اسلامی که جاری شده و گمشده است اسلام اول است که اسلام قرآن و سنت است روش رسول الله (ص) و روش راشدین هدایت‌شدگان بعد از او. اسلامِ آسان‌گیری نه سخت‌گیری، اسلامِ مژده‌دهنده نه نفرت‌آور، اسلام رفق و نرمی نه اسلام عنف(خشونت و سخت‌گیری)، اسلام معروف و نه منکر، و اسلام گذشت نه تعصب، اسلام حقیقت و ماهیت نه شکلی، و اسلام عمل نه جدل، و اسلام بخشش نه ادعا، اسلام اجتهاد نه تقلید و اسلام تجدید نه جامد، و اسلام قانون و انضباط نه هرج و مرجی که او را آزاد گذاشت که به هر کجا که بخواهد برود، و اسلام وسطیت نه غلو و تقصیر، اسلام استوار بر عقیده‌ای که روح آن توحید است و استوار بر عبادتی است که روح آن اخلاص می‌باشد و استوار بر اخلاقی است که روح آن خیر و نیکی میباشد و استوار بر شریعتی که روح آن عدالت است و بر رابطه‌ای است که روح آن برادری است و ثمره‌ی همه‌ی آنها فرهنگی است که روح آن توازن و تکامل می‌باشد و این اسلام می‌باشد به تنهایی ما را از عالم نزدیک می‌کند و عالم را به ما نزدیک می‌کند و آن اسلامی است که بیداری اسلامی آن را بنا می‌کند و با آن چیزی که لازم است که بیداری اسلامی بر شاخه‌های آن بنا شود و پوشیده نیست شاخه‌هایی که به آن احتیاج دارد تا از مرحله‌ی نارسی تجاوز کند و به سن رشد برسد.

مترجم: عبدالواحد توفیقی

نوع مطلب : عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 11:59 ق.ظ
Pretty! This was a really wonderful post. Thanks for supplying these details.
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:56 ب.ظ
قطعا آنچه که گفتی باور دارم. دلیل دلخواه شما به نظر می رسید
وب ساده ترین چیزی که از آن آگاه است. من به شما می گویم، من قطعا در حالی که مردم ناراحت می شود
نگران نباشید که آنها به روشنی نمی دانند.
شما موفق به ضربه ناخن به بالا و همچنین تعریف شده است
همه چیز را بدون عوارض جانبی، مردم می توانند انجام دهند
یک سیگنال احتمالا دوباره به دریافت بیشتر خواهد رسید با تشکر
پنجشنبه 7 دی 1396 09:14 ب.ظ

Great blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
I'm planning to start my own website soon but I'm
a little lost on everything. Would you advise starting
with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options
out there that I'm totally confused .. Any suggestions?
Thanks a lot!
جمعه 17 آذر 1396 01:41 ق.ظ
مطمئنا مانند وب سایت شما با این حال شما باید یک
نگاهی به املایی که در چند پست شما وجود دارد. تعدادی از آنها با مسائل املایی فراگیر شده اند و برای اطلاع رسانی به حقیقت بسیار مشتاق است
با این وجود قطعا دوباره دوباره می آیم
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:41 ب.ظ
کار فوق العاده! این نوع اطلاعاتی است که وجود دارد
قرار بود در سراسر وب به اشتراک گذاشته شود. در حال حاضر ترسناکی در گوگل وجود ندارد
بالاتر! بیا و با وبسایت من مشورت کنید
. با تشکر از شما =)
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:03 ب.ظ
سلام، من احساس می کنم که متوجه شدم شما از سایت من بازدید کردید، بنابراین من برای بازگشت انتخاب کردم.؟ من
تلاش برای پیدا کردن مسائل برای بهبود سایت من! حدس می زنم
خوب است که از بعضی از ایده های خود استفاده کنید!!
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:56 ب.ظ
سلام اینم من هستم، من نیز روزانه این صفحه وب را بازدید می کنم، این صفحه وب در حقیقت دقیق است و کاربران در واقع اشتراک دارند
افکار خوب
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:09 ق.ظ
شریک من و من در اینجا از یک صفحه متفاوت از این موضوع گریختند و فکر کردند که من نیز ممکن است چیزهایی را بررسی کنم.
من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال می کنم.
منتظر دوباره به صفحه وب خود نگاه کنید.
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:29 ق.ظ
من توانستم از مقالات شما برای مشاوره خوب استفاده کنم.
یکشنبه 19 شهریور 1396 10:22 ب.ظ
چه خبر است عزیزم، آیا شما به طور منظم از این سایت بازدید می کنید؟
اساس، اگر پس از آن شما قطعا دانش خوب دریافت خواهید کرد.
پنجشنبه 16 شهریور 1396 01:09 ب.ظ
Outstanding post however I was wondering if you could write a litte
more on this topic? I'd be very thankful if you could
elaborate a little bit more. Bless you!
جمعه 13 مرداد 1396 04:39 ب.ظ
It's difficult to find well-informed people about this subject, however, you sound like you
know what you're talking about! Thanks
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:18 ب.ظ
What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity
about unexpected feelings.
شنبه 7 مرداد 1396 08:52 ب.ظ
Thank you for another excellent article. Where else may
just anybody get that kind of info in such a perfect manner of writing?
I've a presentation subsequent week, and I am on the search for such
information.
پنجشنبه 5 مرداد 1396 01:01 ق.ظ
Heya i am for the primary time here. I found this board and I to find It truly helpful &
it helped me out a lot. I hope to offer something
back and help others such as you aided me.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:15 ب.ظ
Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know
a few of the images aren't loading correctly. I'm
not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the same
results.
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:29 ب.ظ
Magnificent beat ! I wish to apprentice at
the same time as you amend your website, how could i subscribe for a blog web site?
The account helped me a appropriate deal. I had been tiny bit acquainted
of this your broadcast provided vibrant transparent idea
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :