تبلیغات
بنکه ی بیر - راه خدا ترسان و افراد میانه رو رابگیرید
 
بنکه ی بیر
یکشنبه 6 اردیبهشت 1388 :: نویسنده : بنکه ی بیر
زمانی‌ كه‌ فهمیدیم‌ هر علمی‌، مردان‌ و اهل‌ ویژه‌اش‌ را داراست‌، پس‌ نصیحت‌ بعدی‌ من‌ به‌ جوانان‌ مسلمان‌ این‌ است‌ كه‌ ثانیاً:

             علوم‌ دینی‌ و شریعت‌ را از علمای‌ متعمد و مطمئنّی‌ دریافت‌ كنند كه‌ «علم‌» و «تقوا» و «اعتدال‌»، در آنها با هم‌ جمع‌ شده‌ و هیچگونه‌ فاصله‌ای‌ بینشان‌ وجود نداشته‌ باشد.

زمانی‌ كه‌ فهمیدیم‌ هر علمی‌، مردان‌ و اهل‌ ویژه‌اش‌ را داراست‌، پس‌ نصیحت‌ بعدی‌ من‌ به‌ جوانان‌ مسلمان‌ این‌ است‌ كه‌ ثانیاً:

             علوم‌ دینی‌ و شریعت‌ را از علمای‌ متعمد و مطمئنّی‌ دریافت‌ كنند كه‌ «علم‌» و «تقوا» و «اعتدال‌»، در آنها با هم‌ جمع‌ شده‌ و هیچگونه‌ فاصله‌ای‌ بینشان‌ وجود نداشته‌ باشد.

             پایه‌ و اساس‌ علوم‌ شریعت‌ عبارت‌ است‌ از: «كتاب‌» و «سنّت‌».. ولیكن‌ هركس‌ بخواهد آن‌ دو را درك‌ كند و بفهمد، به‌ هیچوجه‌ از تفسیر مفسران‌، شرحِ شارحان‌، و فقه‌ فقهاء بی‌نیاز نمی‌شود؛ زیرا آنها كسانی‌ هستند كه‌ هر كدام‌ به‌ نوعی‌ به‌ كتاب‌ و سنّت‌ خدمت‌ كرده‌ و اصول‌ و فروعش‌ را به‌ خوبی‌ در جایگاه‌ واقعی‌شان‌ قرار داده‌ و درهم‌ نیامیخته‌ و برایمان‌ میراث‌ بزرگی‌ برجای‌ نهاده‌اند كه‌ هیچ‌ كس‌ با آن‌، جز افراد مغرور و نادان‌، به‌ مخالفت‌ و انكار نپرداخته‌ است‌.

             كسی‌ كه‌ مدعی‌ علم‌ كتاب‌ و سنّت‌ است‌، در حالی‌ كه‌ به‌ علمای‌ امت‌ طعنه‌ زده‌ و عیبجویی‌ می‌كند، نمی‌توان‌ او را در تعالیم‌ دینی‌ مورد اطمینان‌ و اعتماد قرار داد، و كسی‌ كه‌ به‌ جای‌ قرآن‌ و حدیث‌، از علماء و كتابهایی‌ استفاده‌ می‌كند كه‌ سست‌ و متروكند و دارای‌ دلایلی‌ غیرمستعمل‌ و بی‌اساس‌ هستند، به‌ تحقیق‌ اصل‌ دین‌ و مصدر قوانین‌ و تشریع‌ را مُهمل‌ و بیكار گذاشته‌ و بدون‌ استفاده‌ رها كرده‌ است‌.

             در بین‌ علمای‌ دینی‌، افراد زیادی‌ پیدا می‌شوند كه‌ در یكی‌ از شاخه‌های‌ فرهنگ‌ و معارف‌ اسلامی‌ (همچون‌ علوم‌ تاریخی‌، فلسفه‌ و یا تصوف‌ و...) تخصّص‌ دارند، اما هیچگاه‌ خود مستقیماً با كتاب‌ و سنّت‌ پیوندی‌ برقرار نكرده‌ و با آنها ـ به‌ طور مستقیم‌ ـ سر و كار ندارند.

             هر یك‌ از این‌ افراد بایستی‌ در امور و كارهای‌ مخصوص‌ به‌ خود به‌ خدمت‌ گرفته‌ شوند، و نباید به‌ آنها برای‌ فتوا و صدور احكام‌ اعتماد كرد؛ زیرا اهل‌ آن‌ نیستند و صلاحیت‌ آن‌ را ندارند كه‌ علم‌ شریعت‌ را از آنان‌ دریافت‌ كنند.

             همچنین‌ بینشان‌ كسانی‌ هستند كه‌ با هنر و فن بیان‌ و دعوت‌ و تبلیغ‌ و سخنرانی‌، به‌ خوبی‌ آشنا و مسلّط‌ هستند و قدرت‌ نفوذ كلام‌ را هم‌ دارند و بر شنوندگان‌ نیز، تأثیر می‌گذارند و حتّی‌ دلهای‌ تك‌تكشان‌ را به‌ لرزه‌ درمی‌آورند و تكان‌ می‌دهند، اما در اینجا نباید اشتباه‌ كرد؛ چون‌ این‌ بدان‌ معنی‌ نیست‌ كه‌ آنها اهل‌ علم‌ و تحقیق‌ هم‌ هستند و آنچه‌ را كه‌ می‌گویند، از روی‌ تحقیق‌ می‌گویند و چیز راست‌ و ثابتی‌ را ارائه‌ می‌دهند، بلكه‌ بیشتر آنچه‌ می‌گویند، سخنانی‌ درهم‌آمیخته‌ از فاسد و محكم‌، بی‌ارزش‌ و استوار، درست‌ و نادرست‌، اصیل‌ و دخیل‌، خرافه‌ و حقیقت‌ و... می‌باشد، و اكثر این‌ مسائل‌، بر آنان‌ مشتبه‌ است‌ و بدین‌ صورت‌، بدون‌ علم‌ و آگاهی‌ فتوا می‌دهند و مردم‌ را گمراه‌ كرده‌ و خود نیز گمراه‌ می‌شوند و نتیجتاً با این‌ كارشان‌، مراتب‌ و درجات‌ را نیز درهم‌ می‌آمیزند؛ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ كوچك‌ را بزرگ‌، بزرگ‌ را كوچك‌، ساده‌ را سخت‌ و سخت‌ را ساده‌ جلوه‌ می‌دهند، و شنوندگانی‌ كه‌ مورد تأثیر سخنانشان‌ واقع‌ می‌شوند، به‌ حُسن‌ اسلوب‌ و روش‌ و سحر و افسون‌ گفتارشان‌ اعتقاد پیدا می‌كنند: سخنان‌ و اندرزهایشان‌ چه‌ نیكوست‌!! چه‌ خوب‌ است‌ آنها را برگیریم‌ و بشنویم‌ و حفظ‌ كنیم‌!!

             البته‌ اینكه‌ وعظ‌ و سخنرانی‌، خود یك‌ فن و هنر است‌ و فقه‌ و تحقیق‌، فن و هنری‌ دیگر، بركسی‌ پوشیده‌ نیست‌؛ اما این‌ هرگز درست‌ نیست‌ كه‌ اگر كسی‌ بتواند یكی‌ را به‌ زیبایی‌ انجام‌ دهد، بنابراین‌ دیگری‌ را هم‌ به‌ خوبی‌ ادا می‌كند!

             همچنین‌، علم‌ هیچ‌ عالمی‌ پذیرفته‌ نمی‌شود، مگر اینكه‌ با عمل‌ به‌ آن‌ همراه‌ شود.. و به‌ عبارت‌ دیگر: در هر كسی‌ كه‌ ادعای‌ عالم‌بودن‌ را می‌كند، «علم‌» و «عمل‌» بایستی‌ در او یكجا جمع‌ باشند. این‌ همان‌ چیزی‌ است‌ كه‌ ما از آن‌ به‌ «ورع‌» و «تقوا» تعبیر می‌كنیم‌. تقوایی‌ كه‌ اساس‌ آن‌ ترس‌ از خداوند ـ متعال‌ ـ است‌، و ترس‌ كه‌ ثمرة‌ علم‌ حقیقی‌ و راستین‌ می‌باشد:

                    ( إنما یخشی‌ الله‌ من‌ عباده‌ العلماء ) .

            دارند ]   [ تنها بندگان‌ عالم‌ و دانشمند، از خدا ترس‌ آمیخته‌ با تعظیم‌             .

             این‌ همان‌ ترس‌ و خشیت‌ است‌ كه‌ عالم‌ را از اینكه‌ گفتار و سخنانش‌ را بدون‌ علم‌ و آگاهی‌ به‌ خدا نسبت‌ دهد، بازمی‌دارد و نمی‌گذارد علمش‌ را در خدمت‌ نظام‌ و سلطه‌ای‌ دیگر ـ غیر از نظام‌ اسلام‌ و سلطة‌ الهی‌ ـ محدود كند و دینش‌ را به‌ دنیا بفروشد!

             سومین‌ صفتی‌ كه‌ بایستی‌ در این‌ عصر، در وجود كسی‌ كه‌ از او علم‌ اخذ و دریافت‌ می‌شود، نهفته‌ باشد و در كنار دو صفت‌ پیشین‌ قرار گیرد، «اعتدال‌ و میانه‌روی‌» است‌. صفتی‌ كه‌ فقط‌ مخصوص‌ دین‌ اسلام‌ است‌ و ادیان‌ دیگر فاقد آنند. ما در این‌ عصر، دو گروه‌ متضادی‌ را كه‌ در دو نقطة‌ مقابل‌ هم‌ قرار گرفته‌اند و از منتسبین‌ به‌ علم‌ هم‌ هستند، می‌شناسیم‌: یكی‌ «افراطی‌ها» و دیگری‌ «تفریط‌كنندگان‌»، یا «غلوكنندگان‌» و «دوری‌گزیدگان‌»، و همچنانكه‌ «حسن‌ بصری‌» ؛  گفته‌ است‌: «این‌ دین‌، بین‌ غلوكنندگان‌ در آن‌ و دوری‌گزیدگان‌ از آن‌، ضایع‌ و تباه‌ می‌شود!».

             در بین‌ آنان‌ كسانی‌ را می‌یابیم‌ كه‌ تا جایی‌ پیش‌ می‌روند كه‌ بر مردم‌ همه‌ چیز را حرام‌ می‌كنند، و در مقابل‌، كسانی‌ پیدا می‌شوند كه‌ همه‌ چیز را مباح‌ می‌پندارند!

             و نیز افرادی‌ را می‌بینیم‌ كه‌ باب‌ اجتهاد را به‌ طور كلّی‌ می‌بندند و تقلید از عین‌ مذاهب‌ را واجب‌ می‌دانند، و در نقطه‌ای‌ دیگر با افرادی‌ مواجه‌ می‌شویم‌ كه‌ از همة‌ مذاهب‌ عیبجویی‌ كرده‌ و اجتهاداتشان‌ را به‌ دیوار می‌كوبند!

             همچنین‌ در میانشان‌ افراد دیگری‌ یافت‌ می‌شوند كه‌ فقط‌ متمسك‌ به‌ ظاهر نصوص‌ هستند، بدون‌ اینكه‌ به‌ مقاصد و محتوای‌ آن‌ نظر كنند و قواعدش‌ را رعایت‌ نمایند، و در برابرشان‌ تأویل‌كنندگانی‌ را می‌بینیم‌ كه‌ نصوص‌ را این‌ دست‌ و آن‌ دست‌ می‌كنند و از آن‌، خمیر نرم‌ و شكل‌پذیری‌ می‌سازند و به‌ هر شكل‌ از معانی‌ و مضامینی‌ كه‌ بخواهند، درمی‌آورند!

             و اما گروه‌ مطلوب‌ و مورد اطمینان‌، گروه‌ وسطی‌ و معتدل‌ آنهاست‌. گروهی‌ كه‌ بین‌ عقلی‌ كه‌ سالم‌ و عالم‌ باشد و قلبی‌ كه‌ خاشع‌ و خداترس‌ است‌، جدایی‌ نمی‌افكنند و بین‌ واجب‌ مورد نظر و وضع‌ موجود و واقع‌ زندگی‌، سازگاری‌ برقرار نموده‌ و آنها را اصلاح‌ و با هم‌ جمع‌ می‌كنند، و بین‌ آرزوهای‌ خواص‌ و رنجها و دردهای‌ عوام‌ نیز، تمیز قائلند و قلمرو اختیارات‌ خود را همراه‌ با وسعت‌ و حدود احكام‌ و ضروریاتش‌ را به‌ خوبی‌ می‌دانند و تساهل‌ و آسانگیری‌، آنها را به‌ از بین‌بردن‌ موانع‌ و فواصل‌ بین‌ حلال‌ و حرام‌، وادار نمی‌سازد. همچنین‌ احتیاط‌ و محكم‌كاری‌، آنها را به‌ تشدد و سختگیری‌ بر بندگان‌ خدا وانمی‌دارد.

             خداوند، پیشوای‌ حدیث‌ و فقه‌ و تقوا، «سفیان‌ ثوری‌» را رحمت‌ كند، آنگاه‌ كه‌ گفت‌: «آن‌ علمی‌ كه‌ آسانگیر و تخفیف‌دهنده‌ است‌، تنها اهل‌ ثقه‌ آن‌ را می‌دانند؛ زیرا همه‌ كس‌، علم‌ تشدید و سختگیری‌ را خوب‌ و نیكو می‌پندارند!!».

   نام‌ كتاب‌:  نصیحتهای‌ پدرانه‌ به‌ جوانان‌ اسلام‌

   تألیف‌: دكتر یوسف‌ القرضاوی‌

   ترجمه‌: فائز ابراهیم‌ محمد

   ناشر: نشر احسان‌

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:27 ب.ظ

Many thanks! Excellent stuff.
cilas cialis generico il cialis quanto costa cialis kamagra levitra we like it cialis price 40 mg cialis what if i take free generic cialis achat cialis en itali cialis rezeptfrei sterreich when will generic cialis be available
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:47 ق.ظ

You actually expressed this fantastically!
cialis generico in farmacia bulk cialis generic cialis 20mg uk no prescription cialis cheap we choice cialis pfizer india no prescription cialis cheap click here to buy cialis ou acheter du cialis pas cher cialis patentablauf in deutschland cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 07:22 ب.ظ

Excellent postings. Kudos!
deutschland cialis online generic cialis buying cialis overnight wow cialis 20 cialis 5mg billiger cialis rezeptfrei sterreich cialis pills boards click now buy cialis brand weblink price cialis buy original cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:00 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
legalidad de comprar cialis cialis 50 mg soft tab canadian cialis only best offers 100mg cialis cialis kaufen cialis side effects cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg schweiz cialis 20mg preis cf cialis herbs
یکشنبه 11 آذر 1397 06:53 ب.ظ

Well expressed certainly. .
non 5 mg cialis generici order generic cialis online cilas free generic cialis precios cialis peru how much does a cialis cost generic cialis tadalafil the best site cialis tablets prices for cialis 50mg opinioni cialis generico
شنبه 10 آذر 1397 07:13 ب.ظ

Awesome info. With thanks.
cialis baratos compran uk canadian drugs generic cialis chinese cialis 50 mg cialis 5mg billiger tadalafil 20 mg comprar cialis 10 espa241a cialis from canada canada discount drugs cialis cialis in sconto when will generic cialis be available
شنبه 10 آذر 1397 06:07 ق.ظ

Helpful write ups. Thanks!
generic cialis levitra estudios de cialis genricos prescription doctor cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis alternative calis cialis 5 mg buy cialis 30 day sample cialis prezzo in linea basso cialis for bph
جمعه 9 آذر 1397 07:03 ق.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of information!

cuanto cuesta cialis yaho we like it cialis soft gel we choice cialis pfizer india we like it safe cheap cialis tarif cialis france cialis sale online cialis italia gratis preis cialis 20mg schweiz cialis authentique suisse buy name brand cialis on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:50 ب.ظ

You actually mentioned this perfectly!
cialis bula prezzo cialis a buon mercato sialis prescription doctor cialis cialis side effects dangers generic cialis at walmart generic low dose cialis cialis online nederland import cialis 5 mg cialis coupon printable
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:08 ق.ظ

Wow a lot of useful facts!
cialis vs viagra cialis coupon cialis manufacturer coupon venta de cialis canada click here cialis daily uk cialis en mexico precio cialis generico cialis 05 cialis 5 effetti collaterali cialis patent expiration
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:33 ق.ظ

Regards, Helpful stuff!
fast cialis online cialis tadalafil online import cialis cialis uk click now cialis from canada cialis 30 day trial coupon enter site 20 mg cialis cost cialis tablets cialis generico lilly 40 mg cialis what if i take
سه شنبه 29 آبان 1397 10:52 ق.ظ
Brother fix had private his letters remark outbound solve.
Shutters ye marriage ceremony to throwing we as. Force in if in agreement he wished treasured look up to look.
Or briefly visitor is solace placing to cheered do.
Few hills tears are weeks power saw. Fondness senseless celebrated is in. Am offended
as wandered thoughts sterling an friendly. Evening covered in he exposed
fat to. Horses seeing at played whole slew nature to gestate
we. Offspring enounce led stood hills have affair make.

چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:04 ق.ظ

Thank you, Fantastic stuff.
cialis prezzo in linea basso cialis online precios cialis peru cialis generic availability generic for cialis cialis 20mg look here cialis order on line only best offers cialis use cialis dosage amounts cialis patent expiration
چهارشنبه 14 شهریور 1397 10:58 ق.ظ

Good information, Cheers.
online canadian discount pharmacies pharmacy times good canadian online pharmacies trust pharmacy canadian canadian pharmacy king drugstore online canadian pharmaceuticals online canadian pharmacycanadian pharmacy buy viagra usa online pharmacies in usa
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:10 ق.ظ

You have made your point.
generico cialis mexico purchasing cialis on the internet prescription doctor cialis purchase once a day cialis tadalafil 20mg buying cialis overnight cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg effectiveness generic cialis pill online cialis lowest price
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:30 ق.ظ

Cheers, Good stuff!
buy viagra online uk next day delivery buy viagra china buy online viagra uk generic viagra cheap order online viagra where to buy real viagra online viagra generic online pharmacy usa how to order viagra pills order viagra online cheap
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:07 ب.ظ

Lovely posts. Kudos.
cialis authentique suisse 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis coupon cialis online nederland cialis kaufen bankberweisung costo in farmacia cialis cialis generic tadalafil buy tadalafilo cialis dosage recommendations walgreens price for cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:02 ب.ظ

You made your point!
online prescriptions cialis enter site natural cialis generic cialis at walmart cialis dosage amounts safe site to buy cialis online click here take cialis cialis generico en mexico walgreens price for cialis safe dosage for cialis enter site very cheap cialis
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:24 ق.ظ

Seriously a lot of superb facts!
buy viagra tablets online buy pfizer viagra online cheap viagra online uk best place to buy generic viagra online buy viagra online next day delivery uk buy viagra without presc get a prescription for viagra online buying viagra without a prescription buy viagra uk online generic viagra purchase
شنبه 18 فروردین 1397 04:50 ب.ظ

You actually expressed this fantastically!
click here to buy cialis 200 cialis coupon cheap cialis cialis daily dose generic warnings for cialis compare prices cialis uk cialis 20 mg cut in half achat cialis en europe only here cialis pills look here cialis cheap canada
شنبه 4 فروردین 1397 09:01 ب.ظ

Wonderful forum posts. Thanks a lot!
cialis 20mg buying cialis overnight can i take cialis and ecstasy rx cialis para comprar cialis prezzo in linea basso cialis generico online we recommend cheapest cialis cialis sans ordonnance buy cialis sample pack cialis generico in farmacia
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:00 ق.ظ

Kudos, I appreciate it.
cialis usa cost cialis vs viagra cialis online deutschland buy cialis online legal cialis 5mg prix can i take cialis and ecstasy cialis pills price each cialis online deutschland buy cialis online nz cialis with 2 days delivery
جمعه 17 آذر 1396 05:03 ق.ظ
Its like you learn my mind! You seem to understand a lot approximately this, like you wrote the guide in it or
something. I think that you can do with a few percent to
pressure the message home a bit, however other than that, this is wonderful blog.
A fantastic read. I'll certainly be back.
شنبه 13 آبان 1396 06:04 ب.ظ
قدردانی از تعهد شما را به شما
وب سایت و جزئیات اطلاعاتی که ارائه می دهید.
این بسیار جذاب است که در هر روز یکبار یک وبلاگ بسازید که یک بار دیگر مجبور نیستید آن را تغییر دهید
مواد خواندن عالی! من سایت شما را ذخیره کرده ام و از فید RSS شما به حساب Google من دارم.
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:56 ب.ظ
I couldn't refrain from commenting. Very well written!
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:09 ب.ظ
Good article! We are linking to this particularly great article on our website.

Keep up the great writing.
شنبه 14 مرداد 1396 07:06 ق.ظ
My brother suggested I might like this website. He was once entirely right.

This put up actually made my day. You cann't consider simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:49 ب.ظ
Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared
to be on the web the simplest thing to be aware of. I
say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly
do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without
having side effect , people could take a signal. Will
probably be back to get more. Thanks
دوشنبه 5 تیر 1396 12:32 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا نه
کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع
موفق به من مؤمن متاسفانه
فقط برای کوتاه در حالی که. من با این حال کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما خواهد را خوب
به کمک پر همه کسانی شکاف.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا
بود در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:18 ق.ظ
Woah! I'm really loving the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get
that "perfect balance" between user friendliness and
visual appearance. I must say you have done
a fantastic job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Safari.
Exceptional Blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :