تبلیغات
بنکه ی بیر - راه خدا ترسان و افراد میانه رو رابگیرید
 
بنکه ی بیر
یکشنبه 6 اردیبهشت 1388 :: نویسنده : بنکه ی بیر
زمانی‌ كه‌ فهمیدیم‌ هر علمی‌، مردان‌ و اهل‌ ویژه‌اش‌ را داراست‌، پس‌ نصیحت‌ بعدی‌ من‌ به‌ جوانان‌ مسلمان‌ این‌ است‌ كه‌ ثانیاً:

             علوم‌ دینی‌ و شریعت‌ را از علمای‌ متعمد و مطمئنّی‌ دریافت‌ كنند كه‌ «علم‌» و «تقوا» و «اعتدال‌»، در آنها با هم‌ جمع‌ شده‌ و هیچگونه‌ فاصله‌ای‌ بینشان‌ وجود نداشته‌ باشد.

زمانی‌ كه‌ فهمیدیم‌ هر علمی‌، مردان‌ و اهل‌ ویژه‌اش‌ را داراست‌، پس‌ نصیحت‌ بعدی‌ من‌ به‌ جوانان‌ مسلمان‌ این‌ است‌ كه‌ ثانیاً:

             علوم‌ دینی‌ و شریعت‌ را از علمای‌ متعمد و مطمئنّی‌ دریافت‌ كنند كه‌ «علم‌» و «تقوا» و «اعتدال‌»، در آنها با هم‌ جمع‌ شده‌ و هیچگونه‌ فاصله‌ای‌ بینشان‌ وجود نداشته‌ باشد.

             پایه‌ و اساس‌ علوم‌ شریعت‌ عبارت‌ است‌ از: «كتاب‌» و «سنّت‌».. ولیكن‌ هركس‌ بخواهد آن‌ دو را درك‌ كند و بفهمد، به‌ هیچوجه‌ از تفسیر مفسران‌، شرحِ شارحان‌، و فقه‌ فقهاء بی‌نیاز نمی‌شود؛ زیرا آنها كسانی‌ هستند كه‌ هر كدام‌ به‌ نوعی‌ به‌ كتاب‌ و سنّت‌ خدمت‌ كرده‌ و اصول‌ و فروعش‌ را به‌ خوبی‌ در جایگاه‌ واقعی‌شان‌ قرار داده‌ و درهم‌ نیامیخته‌ و برایمان‌ میراث‌ بزرگی‌ برجای‌ نهاده‌اند كه‌ هیچ‌ كس‌ با آن‌، جز افراد مغرور و نادان‌، به‌ مخالفت‌ و انكار نپرداخته‌ است‌.

             كسی‌ كه‌ مدعی‌ علم‌ كتاب‌ و سنّت‌ است‌، در حالی‌ كه‌ به‌ علمای‌ امت‌ طعنه‌ زده‌ و عیبجویی‌ می‌كند، نمی‌توان‌ او را در تعالیم‌ دینی‌ مورد اطمینان‌ و اعتماد قرار داد، و كسی‌ كه‌ به‌ جای‌ قرآن‌ و حدیث‌، از علماء و كتابهایی‌ استفاده‌ می‌كند كه‌ سست‌ و متروكند و دارای‌ دلایلی‌ غیرمستعمل‌ و بی‌اساس‌ هستند، به‌ تحقیق‌ اصل‌ دین‌ و مصدر قوانین‌ و تشریع‌ را مُهمل‌ و بیكار گذاشته‌ و بدون‌ استفاده‌ رها كرده‌ است‌.

             در بین‌ علمای‌ دینی‌، افراد زیادی‌ پیدا می‌شوند كه‌ در یكی‌ از شاخه‌های‌ فرهنگ‌ و معارف‌ اسلامی‌ (همچون‌ علوم‌ تاریخی‌، فلسفه‌ و یا تصوف‌ و...) تخصّص‌ دارند، اما هیچگاه‌ خود مستقیماً با كتاب‌ و سنّت‌ پیوندی‌ برقرار نكرده‌ و با آنها ـ به‌ طور مستقیم‌ ـ سر و كار ندارند.

             هر یك‌ از این‌ افراد بایستی‌ در امور و كارهای‌ مخصوص‌ به‌ خود به‌ خدمت‌ گرفته‌ شوند، و نباید به‌ آنها برای‌ فتوا و صدور احكام‌ اعتماد كرد؛ زیرا اهل‌ آن‌ نیستند و صلاحیت‌ آن‌ را ندارند كه‌ علم‌ شریعت‌ را از آنان‌ دریافت‌ كنند.

             همچنین‌ بینشان‌ كسانی‌ هستند كه‌ با هنر و فن بیان‌ و دعوت‌ و تبلیغ‌ و سخنرانی‌، به‌ خوبی‌ آشنا و مسلّط‌ هستند و قدرت‌ نفوذ كلام‌ را هم‌ دارند و بر شنوندگان‌ نیز، تأثیر می‌گذارند و حتّی‌ دلهای‌ تك‌تكشان‌ را به‌ لرزه‌ درمی‌آورند و تكان‌ می‌دهند، اما در اینجا نباید اشتباه‌ كرد؛ چون‌ این‌ بدان‌ معنی‌ نیست‌ كه‌ آنها اهل‌ علم‌ و تحقیق‌ هم‌ هستند و آنچه‌ را كه‌ می‌گویند، از روی‌ تحقیق‌ می‌گویند و چیز راست‌ و ثابتی‌ را ارائه‌ می‌دهند، بلكه‌ بیشتر آنچه‌ می‌گویند، سخنانی‌ درهم‌آمیخته‌ از فاسد و محكم‌، بی‌ارزش‌ و استوار، درست‌ و نادرست‌، اصیل‌ و دخیل‌، خرافه‌ و حقیقت‌ و... می‌باشد، و اكثر این‌ مسائل‌، بر آنان‌ مشتبه‌ است‌ و بدین‌ صورت‌، بدون‌ علم‌ و آگاهی‌ فتوا می‌دهند و مردم‌ را گمراه‌ كرده‌ و خود نیز گمراه‌ می‌شوند و نتیجتاً با این‌ كارشان‌، مراتب‌ و درجات‌ را نیز درهم‌ می‌آمیزند؛ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ كوچك‌ را بزرگ‌، بزرگ‌ را كوچك‌، ساده‌ را سخت‌ و سخت‌ را ساده‌ جلوه‌ می‌دهند، و شنوندگانی‌ كه‌ مورد تأثیر سخنانشان‌ واقع‌ می‌شوند، به‌ حُسن‌ اسلوب‌ و روش‌ و سحر و افسون‌ گفتارشان‌ اعتقاد پیدا می‌كنند: سخنان‌ و اندرزهایشان‌ چه‌ نیكوست‌!! چه‌ خوب‌ است‌ آنها را برگیریم‌ و بشنویم‌ و حفظ‌ كنیم‌!!

             البته‌ اینكه‌ وعظ‌ و سخنرانی‌، خود یك‌ فن و هنر است‌ و فقه‌ و تحقیق‌، فن و هنری‌ دیگر، بركسی‌ پوشیده‌ نیست‌؛ اما این‌ هرگز درست‌ نیست‌ كه‌ اگر كسی‌ بتواند یكی‌ را به‌ زیبایی‌ انجام‌ دهد، بنابراین‌ دیگری‌ را هم‌ به‌ خوبی‌ ادا می‌كند!

             همچنین‌، علم‌ هیچ‌ عالمی‌ پذیرفته‌ نمی‌شود، مگر اینكه‌ با عمل‌ به‌ آن‌ همراه‌ شود.. و به‌ عبارت‌ دیگر: در هر كسی‌ كه‌ ادعای‌ عالم‌بودن‌ را می‌كند، «علم‌» و «عمل‌» بایستی‌ در او یكجا جمع‌ باشند. این‌ همان‌ چیزی‌ است‌ كه‌ ما از آن‌ به‌ «ورع‌» و «تقوا» تعبیر می‌كنیم‌. تقوایی‌ كه‌ اساس‌ آن‌ ترس‌ از خداوند ـ متعال‌ ـ است‌، و ترس‌ كه‌ ثمرة‌ علم‌ حقیقی‌ و راستین‌ می‌باشد:

                    ( إنما یخشی‌ الله‌ من‌ عباده‌ العلماء ) .

            دارند ]   [ تنها بندگان‌ عالم‌ و دانشمند، از خدا ترس‌ آمیخته‌ با تعظیم‌             .

             این‌ همان‌ ترس‌ و خشیت‌ است‌ كه‌ عالم‌ را از اینكه‌ گفتار و سخنانش‌ را بدون‌ علم‌ و آگاهی‌ به‌ خدا نسبت‌ دهد، بازمی‌دارد و نمی‌گذارد علمش‌ را در خدمت‌ نظام‌ و سلطه‌ای‌ دیگر ـ غیر از نظام‌ اسلام‌ و سلطة‌ الهی‌ ـ محدود كند و دینش‌ را به‌ دنیا بفروشد!

             سومین‌ صفتی‌ كه‌ بایستی‌ در این‌ عصر، در وجود كسی‌ كه‌ از او علم‌ اخذ و دریافت‌ می‌شود، نهفته‌ باشد و در كنار دو صفت‌ پیشین‌ قرار گیرد، «اعتدال‌ و میانه‌روی‌» است‌. صفتی‌ كه‌ فقط‌ مخصوص‌ دین‌ اسلام‌ است‌ و ادیان‌ دیگر فاقد آنند. ما در این‌ عصر، دو گروه‌ متضادی‌ را كه‌ در دو نقطة‌ مقابل‌ هم‌ قرار گرفته‌اند و از منتسبین‌ به‌ علم‌ هم‌ هستند، می‌شناسیم‌: یكی‌ «افراطی‌ها» و دیگری‌ «تفریط‌كنندگان‌»، یا «غلوكنندگان‌» و «دوری‌گزیدگان‌»، و همچنانكه‌ «حسن‌ بصری‌» ؛  گفته‌ است‌: «این‌ دین‌، بین‌ غلوكنندگان‌ در آن‌ و دوری‌گزیدگان‌ از آن‌، ضایع‌ و تباه‌ می‌شود!».

             در بین‌ آنان‌ كسانی‌ را می‌یابیم‌ كه‌ تا جایی‌ پیش‌ می‌روند كه‌ بر مردم‌ همه‌ چیز را حرام‌ می‌كنند، و در مقابل‌، كسانی‌ پیدا می‌شوند كه‌ همه‌ چیز را مباح‌ می‌پندارند!

             و نیز افرادی‌ را می‌بینیم‌ كه‌ باب‌ اجتهاد را به‌ طور كلّی‌ می‌بندند و تقلید از عین‌ مذاهب‌ را واجب‌ می‌دانند، و در نقطه‌ای‌ دیگر با افرادی‌ مواجه‌ می‌شویم‌ كه‌ از همة‌ مذاهب‌ عیبجویی‌ كرده‌ و اجتهاداتشان‌ را به‌ دیوار می‌كوبند!

             همچنین‌ در میانشان‌ افراد دیگری‌ یافت‌ می‌شوند كه‌ فقط‌ متمسك‌ به‌ ظاهر نصوص‌ هستند، بدون‌ اینكه‌ به‌ مقاصد و محتوای‌ آن‌ نظر كنند و قواعدش‌ را رعایت‌ نمایند، و در برابرشان‌ تأویل‌كنندگانی‌ را می‌بینیم‌ كه‌ نصوص‌ را این‌ دست‌ و آن‌ دست‌ می‌كنند و از آن‌، خمیر نرم‌ و شكل‌پذیری‌ می‌سازند و به‌ هر شكل‌ از معانی‌ و مضامینی‌ كه‌ بخواهند، درمی‌آورند!

             و اما گروه‌ مطلوب‌ و مورد اطمینان‌، گروه‌ وسطی‌ و معتدل‌ آنهاست‌. گروهی‌ كه‌ بین‌ عقلی‌ كه‌ سالم‌ و عالم‌ باشد و قلبی‌ كه‌ خاشع‌ و خداترس‌ است‌، جدایی‌ نمی‌افكنند و بین‌ واجب‌ مورد نظر و وضع‌ موجود و واقع‌ زندگی‌، سازگاری‌ برقرار نموده‌ و آنها را اصلاح‌ و با هم‌ جمع‌ می‌كنند، و بین‌ آرزوهای‌ خواص‌ و رنجها و دردهای‌ عوام‌ نیز، تمیز قائلند و قلمرو اختیارات‌ خود را همراه‌ با وسعت‌ و حدود احكام‌ و ضروریاتش‌ را به‌ خوبی‌ می‌دانند و تساهل‌ و آسانگیری‌، آنها را به‌ از بین‌بردن‌ موانع‌ و فواصل‌ بین‌ حلال‌ و حرام‌، وادار نمی‌سازد. همچنین‌ احتیاط‌ و محكم‌كاری‌، آنها را به‌ تشدد و سختگیری‌ بر بندگان‌ خدا وانمی‌دارد.

             خداوند، پیشوای‌ حدیث‌ و فقه‌ و تقوا، «سفیان‌ ثوری‌» را رحمت‌ كند، آنگاه‌ كه‌ گفت‌: «آن‌ علمی‌ كه‌ آسانگیر و تخفیف‌دهنده‌ است‌، تنها اهل‌ ثقه‌ آن‌ را می‌دانند؛ زیرا همه‌ كس‌، علم‌ تشدید و سختگیری‌ را خوب‌ و نیكو می‌پندارند!!».

   نام‌ كتاب‌:  نصیحتهای‌ پدرانه‌ به‌ جوانان‌ اسلام‌

   تألیف‌: دكتر یوسف‌ القرضاوی‌

   ترجمه‌: فائز ابراهیم‌ محمد

   ناشر: نشر احسان‌

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:02 ب.ظ

You made your point!
online prescriptions cialis enter site natural cialis generic cialis at walmart cialis dosage amounts safe site to buy cialis online click here take cialis cialis generico en mexico walgreens price for cialis safe dosage for cialis enter site very cheap cialis
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:24 ق.ظ

Seriously a lot of superb facts!
buy viagra tablets online buy pfizer viagra online cheap viagra online uk best place to buy generic viagra online buy viagra online next day delivery uk buy viagra without presc get a prescription for viagra online buying viagra without a prescription buy viagra uk online generic viagra purchase
شنبه 18 فروردین 1397 04:50 ب.ظ

You actually expressed this fantastically!
click here to buy cialis 200 cialis coupon cheap cialis cialis daily dose generic warnings for cialis compare prices cialis uk cialis 20 mg cut in half achat cialis en europe only here cialis pills look here cialis cheap canada
شنبه 4 فروردین 1397 09:01 ب.ظ

Wonderful forum posts. Thanks a lot!
cialis 20mg buying cialis overnight can i take cialis and ecstasy rx cialis para comprar cialis prezzo in linea basso cialis generico online we recommend cheapest cialis cialis sans ordonnance buy cialis sample pack cialis generico in farmacia
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:00 ق.ظ

Kudos, I appreciate it.
cialis usa cost cialis vs viagra cialis online deutschland buy cialis online legal cialis 5mg prix can i take cialis and ecstasy cialis pills price each cialis online deutschland buy cialis online nz cialis with 2 days delivery
جمعه 17 آذر 1396 05:03 ق.ظ
Its like you learn my mind! You seem to understand a lot approximately this, like you wrote the guide in it or
something. I think that you can do with a few percent to
pressure the message home a bit, however other than that, this is wonderful blog.
A fantastic read. I'll certainly be back.
شنبه 13 آبان 1396 06:04 ب.ظ
قدردانی از تعهد شما را به شما
وب سایت و جزئیات اطلاعاتی که ارائه می دهید.
این بسیار جذاب است که در هر روز یکبار یک وبلاگ بسازید که یک بار دیگر مجبور نیستید آن را تغییر دهید
مواد خواندن عالی! من سایت شما را ذخیره کرده ام و از فید RSS شما به حساب Google من دارم.
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:56 ب.ظ
I couldn't refrain from commenting. Very well written!
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:09 ب.ظ
Good article! We are linking to this particularly great article on our website.

Keep up the great writing.
شنبه 14 مرداد 1396 07:06 ق.ظ
My brother suggested I might like this website. He was once entirely right.

This put up actually made my day. You cann't consider simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:49 ب.ظ
Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared
to be on the web the simplest thing to be aware of. I
say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly
do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without
having side effect , people could take a signal. Will
probably be back to get more. Thanks
دوشنبه 5 تیر 1396 12:32 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا نه
کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع
موفق به من مؤمن متاسفانه
فقط برای کوتاه در حالی که. من با این حال کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما خواهد را خوب
به کمک پر همه کسانی شکاف.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا
بود در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:18 ق.ظ
Woah! I'm really loving the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get
that "perfect balance" between user friendliness and
visual appearance. I must say you have done
a fantastic job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Safari.
Exceptional Blog!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:11 ق.ظ
constantly i used to read smaller articles that
also clear their motive, and that is also happening with this paragraph
which I am reading at this place.
سه شنبه 15 فروردین 1396 09:31 ق.ظ
It's enormous that you are getting thoughts from this post as
well as from our argument made at this time.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 02:08 ب.ظ
It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I've read this post and if I could I desire to suggest you
some interesting things or advice. Maybe you can write next articles
referring to this article. I want to read even more things about it!
پنجشنبه 30 شهریور 1391 11:46 ب.ظ
• سلام
• وب بسیار زیبا ومفیدی داری امیدوارم بتوانی بهتر از قبل وب تان را مدیریت کنید مانیز وبلاگ با موضع مذهبی ساختیم ودوست داریم با شما تبادل لینک کنیم اگر شما نیز تمایل به تبادل لینک دارید لینک ما را ثبت کنید وبعد بیاید وبلاگ ما ودر قسمت نظرات به ما اطلاع دهیداگر تبادل لینک هم نمیکنید ولی حداقل به وب ما سر بزنید شما میتوانید بدون عضویت از قسمتhttp://1870.samenblog.com/add-post.phpیا در قالب وبلاگ از گزینهSend Postبرای ما مطلب ارسال کنید
• منتظر مطالب وتبادل لینک شما هستبم

• اگر چنانچه دوست دارید که تبادل بنز یاهدر کنید ما نیز اماده گی برای این کار را داریم
• موفق پیروز باشی
• مدیریت وبلاگ :بهمدی مهد فرهنگ
• موضوع وبلاگ :مذهبی اهل سنت
• نام وبلاگ:بهمدی مهد فرهنگ
• http://1870.samenblog.com/
• 1870@mailfa.com
• ادرس:1870 bahmadi.orq.ir
یکشنبه 11 مهر 1389 06:42 ب.ظ
silaw bo ewe wiblagekeman nwe buwetewe be babeteki taze be nawi ئاگاداری زۆر گرینگ.!!! tikaye serdani biken. be rasti zor giringe. yarmetiman biden, sipas
http://golehiro.blogfa.com/post-66.aspx
دوشنبه 4 مرداد 1389 01:38 ب.ظ
سلام بە شما دوست عزیز. وبلاگ با مطلب تازە بروز شدە. خوشحال میشوم مطالعە فرمایید.
سڵاو لە ئێوەی خوێنەری بەڕەێز. وبلاگەكەمان بە بابەتێكی نوێ بە رۆژ بووە. ھیوادارم كەڵكی بۆتان ھەبێ.
سپاس
http://golehiro.blogfa.com/post-۵۹.aspx
جمعه 13 آذر 1388 06:25 ق.ظ
با سلام
خداوند درقران میفرماید(و بشر عبادی الذین یستمعون القول...)یعنی بشارت بده به بندگان من که میشنود سخنان را و تبعیت میکنند ازبهترین آنها پس ای عزیزان اهل سنت این فایل را دانلودکرده و بخوانید تا ببینید آیا حق با شیعه هست یانه، در این کتاب با تکیه بر قران ،عقل و کتب مورد تائید اهل سنت مثل صحیح بخاری ومسلم و ... حقانیت شیعه را با تفسیرقران و احادیث و مناظرات مختلف اثبات شده .اگر شما هم جوابی برای این مطالب با تکیه بر عقل،قران و کتب معتبر شیعه دارید میتونیدبفرمائید البته نه از کتب اهل سنت. دوستان در جاهای مختلف آپلود کنیدو لینک بدید. این هم لینکهای دانلود
http://persiandrive.com/50373
http://www.eteghadat.com/files/e-book/sonni2.exe

http://rapidshare.com/files/215231224/sonniha2.exe.html
بخشی از مطالب کتاب سنی ها نخوانند چون؟؟!!به این شرح میباشد
توحید عجیب اهل سنت و مخالف بودن آن با قران
اثبات تحریف کتب حدیث اهل سنت برای جلوگیری از اثبات حقانیت شیعه به همراه تصویر
مناظرات مختلف در اثبات حقانیت شیعه!!!
بررسی ایات قران و اینکه ایا خدا از همه صحابه برای همیشه راضی شده یا خیر
آیا ابابکر و ام کلثوم سلام الله علیها ازدواج کردند؟؟
پاسخ به شبهات مختلفی درباره غدیر
آیات قران در اثبات خلافت بلافصل علی علیه السلام در کتب اهل سنت
ماجرای حمله عمر به دستور ابابکر به خانه فاطمه سلام الله علیها و کتک زدن و به شهادت رساندن ان بانو و...
1
دوشنبه 11 آبان 1388 02:47 ب.ظ
سلام دوست عزیز خواهشن وبلاگ ما رو لینک کن
http://dsonnatshomal.blogfa.com
با تشکر مدیر وبلاگ
شنبه 9 آبان 1388 12:17 ق.ظ
با سلام معاویه ، مظهر تباهی هاو کژی ها


من در تعجبم که چگونه سیوطی با همه علم و دانش ،

معاویه را جزء خلفای پیامبر به حساب می آورد ولی

سبط رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) با آن مقام

و عظمت نادیده می گیرند ؟ چگونه ممکن است معاویه

ای که علناً سبٌ و لعن علی (علیه السلام) را واجب و

لازم کرده بود و آن همه یاران با وفای رسول الله (صلی

الله علیه وآله و سلم) را به قتل رسانده بود و فرزند

شارب الخمر پلیدش یزید را به خلافت رسانده بود جزء

خلفا به شمار آید ولی حسن ابن علی (علیه السلام)

که پیامبر(صلی الله علیه وآله و سلم) درباره او و .......................

منتظرتون هستیم
یا علی مدد

جمعه 3 مهر 1388 02:44 ب.ظ
بسم الله الرحمن الرحیم
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم
شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم
دل شیدا حلقه را شکند تا برآید و راه سفر گیرد
مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد
خوشا ای دل بال و پر زدنت، شعله ور شدنت در شبانگاهی
به بزم غم دیدگان پری جان پرشرری شعله آهی
بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی
به داد دل، ای قرار دلم، نو بهار دلم، می رسی پس کی؟
چون آن ابر نو بهارم من
به دل شور گریه دارم من
می توانم آیا نبارم من؟
نه تنها ازمن قرار دل می رباید این شور شیدای
جهانی را دیده ام یکسر غرق دریای ناشکیبایی
بیا در جام مشتاقان گل افشان کن، گل افشان کن
به روی خود شب مارا چراغان کن، چراغان کن
چون آن ابر نوبهارم من
به دل شور گریه دارم من
می توانم آیا نبارم من
...............................................................................................
سلام دوست عزیز
من خیلی دوست دارم نظر شما را درباره ی احادیثی که در کتابهای اهل سنت هست را بدانم
به خاطر همین شما را به وبلاگ واقعیت چیست دعوت می کنم
منتظرتان هستم

جمعه 6 شهریور 1388 06:34 ب.ظ
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام، واقعه ی کربلا گذشت ... دیروز در کربلا یزیدیان سر حسین (ع) را به نیزه کردند و امروز نیز همان یزید منشان تیشه بر اسلام ناب میزند و افسوس که بر این ستمگران خیال نابودی اسلام ناب هنوز پابرجاست ... و امروز عاشورا افتتاح شد . www.ashoora.ir
عاشورا فقط از عاشورا نمی گوید ! عاشورا از تفکر ناب عاشورا و عاشوراییان می گوید و می نگارد... از عشق ، ایثار ، سکوت ؛ از نگاه های بی انتها ... و از شهادت ...
مفتخریم که در این راه در تمامی حوزه های مرتبط دینی و فرهنگی نیازهای شما را تامین کنیم . خواهشمندیم با عضویت در عاشورا و با بیان نظرات ارزشمندتان ما را در پیشبرد و گسترش فرهنگ عاشورا یاری نمایید .
سیستم بی نظیر کاربری اعضا ، بانک جامع مقالات ، بانک کم نظیر و جامع صوتی و مجموعه تصاویر متنوع ، تنها بخشی از خدمات ماست. و در انتها ، خواهشمندیم ما را به لیست دوستانتان اضافه کنید. کربلا ادامه خواهد داشت ...
به امید حضورتان پایگاه جامع عاشورا
www.ashoora.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :